polski   english   deutsch   russia   lithuania

Sadzonki - odmiany późne

Malwina
Malwina jest bardzo późną odmianą. Jest krzyżówką z ?Sophie? x klon od Schimmelpfeng, Weihenstefan, Niemcy. Krzyżowanie było zrobione w 1998 roku przez Piotra Stoppel, Kressbronn. Owoce...

  
Filicia
Odmiana holenderska, własność Flevoplant BV. Rodzice: Cal.72.361-105, Florence, Induka, Sivetta. Filicia jest odmianą późną. Zbiór ca. 3-5 dni po Florence i jej zbiór jest pod koniec...

  
90-90S-05
Jest nową późną odmianą z hodowli Flevo Berry . Do nadania nazwy ten klon jest pod numerem 90-90S-05 Owocuje tydzień po Florence. Wysokość plonu przewyższa Florence. Odmiana ma stożkowe...

  
Sussette
Późna odmiana o jasno czerwonych i smacznych owocach, wygladem przypominajacym te u Elsanta. Zbór owoców. 14 dni po Elsanta. Odmiana jest odporna na mączniaka i odpowiednia do okrycia...

  
Magnus (10-81-17)
Odmiana holenderska została skrzyżowana w hodowli Flevo Berry. Termin owocowania 3 dni przed Malwina, a 10 dni po Florence. Owoce maja bardzo dobry smak, są twarde i mają jasno czerwony kolor....

  
Faith
Późna odmiana o terminie owocowania podobnym do Florence Własność odmiany Flevoplant Berry. Owoce jasne o barwie malinowej. Wydajność odmiany przewyższa Florence.